Navigácia

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Štvrtok 26. 11. 2020

Novinky

 • Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády pribudli na stránku minedu.sk nové usmernenia a opatrenia.

  Najčastejšie otázky:

  Čo sa stane, ak je jeden rodič pozitívny?

  Ak je iba jeden člen domácnosti pozitívny, celá domácnosť ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii, vrátane žiaka. Pri návrate žiaka do školy sa požaduje potvrdenie od lekára.

  Môže žiak navštevovať školu, ak jeden rodič nebol na testovaní?

  Vzhľadom na ochranu žiakov aj učiteľov v škole odporúčame rodičom neumiestniť dieťa v základnej škole, využiť ospravedlnenie žiaka na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (teda 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november). Do týchto dní sa nepočítajú víkendy ani prázdniny.

 • Recykluj a vyhraj. Aby staré mobily mohli byť opäť užitočné, napríklad pri výrobe vesmírmej techniky, vyzbierajme ich čo najviac.

  Hráme o 40 tabletov. Vyhrať ich môžu žiaci, ktorí prinesú najviac starých mobilov alebo budú náhodne vylosovaní. Súťaž prebieha do 31. októbra 2020. Za každý mobil naša škola získa 10 bodov. Podporte našu školu. Ďakujeme.

 • Opäť škola

  Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou oznamuje, že školský rok 2020/2021 začneme 2. 9. 2020 pred budovou školy o 8.30 hod. Vzhľadom na súčasnú situáciu môže ísť do tried len jeden zo zákonných zástupcov prvákov. Prváci nech si prinesú aj školské tašky. V tento deň nebude ani školský klub, ani obedy pre školákov. Vyučovanie podľa rozvrhu začneme 3. 9. 2020.

  Ešte niekoľko informácií pre rodičov. Prosíme priniesť vyplnené zdavotné dotazníky, ktoré boli doručené do Vašich poštových schránok, stačí keď ich pošleto po deťoch.Deti si prinesú do školy 2 ochranné rúška.

 • Do galérie Letná škola 2020 boli pridané fotografie.

  Letná škola trvala osem dní. Z bohatého programu sa tešili žiaci i samotné vyučujúce. Privítali sme sokoliarov, hasičov, zdravotníkov, psovodov, šermiarov, policajtov. Vyskúšali sme si jazdu na koni. Navštívili sme Baláže i Slovenskú Ľupču. V rámci "Barborkinej truhlice" sme vyrábali drôtené koníky. Venovali sme sa tradičným i netradičným športovým aktivitám. Radosť nám urobili aj nanuky, zmrzlina i chutná pizza.

 • Do galérie MDD boli pridané fotografie.

  Opäť spolu. 1. júna škola ožila. Zo všetkých strán sa ozýval smiech, vrava detí. Po dlhšej prestávke sa žiaci ozaj mali o čom porozprávať. Veľmi sa tešili na kamarátov i na pripravené súťaže. Žiaci súťažili v skupinkách, sily si zmerali vo vedomostných úlohách i v pohybových aktivitách.

 • Závery zo zasadnutia pedagogickej rady

  , Vážení rodičia, na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 posielam závery z dnešnej pedagogickej rady, ktoré sa týkajú hodnotenia našich žiakov:

  - všetky výchovy - t. j. telesná, hudobná, výtvarná, dopravná výchova, informatická, etická, náboženská výchova - na vysvedčení uvedieme slovo absolvoval, (a)

  - predmet pracovné vyučovanie, angličtina hrou - na vysvedčení slovo absolvoval,

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Priechod č. 179
  Priechod č. 179
 • +421 x 48 4189165

Fotogaléria