Navigácia

O škole

Čo ponúka naša škola pre svojich žiakov.

 

 

Sme málotriednou základnou školou so spojenými ročníkmi. Väčšinou spájame ročníky podľa vekovej štruktúry detí a to spravidla: 1.+3.roč., 2.+4. roč.        

 

                                                                      

                                                                                                                               

Silné stránky, ktoré vyplývajú zo spojenia rôznej vekovej skupiny žiakov sú:

-   samostatnosť žiakov,

-   poznatky, ktoré dieťa získa z vyššieho ročníka,

-   pomoc starších spolužiakov,

-   opätovné opakovanie poznatkov.

 

 

 

 

Silnými stránkami našej málotriedky je rodinné prostredie, bez stresov, deti prostredie školy poznajú, poznajú učiteľov a svojich budúcich spolužiakov. Deti si navzájom zámerne neubližujú, sú empatické, starší žiaci sa starajú o mladších spolužiakov. Nesmierne dôležité je, že deti svojim učiteľom dôverujú.

 

 

 

 

Krúžky, ktoré pracujú v škole:

-    športový,

-    krúžok šikovné ruky,

-    krúžok gymnastický

-    krúžok príprava na monitor,

-    krúžok ako sa hrali naši starí rodičia,

-    svet rozprávok.

 

 

 

 

 

 

Zapájanie do súťaží:

-  výtvarné súťaže vyhlasované rôznymi organizáciami,

-  športové súťaže mimo školy,

-  počítačové vedomostné súťaže,

 

-  Akcie, ktoré organizujeme počas školského roka:

-  Večer v znamení úcty k starým rodičom,

-  výstava v obci- Čo nám dali naše záhrady,

-  Mikuláš,

-  Vianočný koncert,

-  Prijímanie do Cechu školáckeho,

-  Detský karneval,

-  Lyžiarsky výcvik,

-  plavecký výcvik,

-  Kurz na odstraňovanie korčuliarskej negramotnosti,

-  Deň matiek,

-  Rodinný školský výlet,

-  Atletická súťaž,

-  každé dva roky škola v prírode.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Priechod č. 179
    Priechod č. 179
  • +421 x 48 4189165

Fotogaléria