Navigácia

 • Karneval

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval.

 • Školácky cech

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Školácky cech.

  Prváci uspeli v matematike, v slovenskom jazyku i v anglickom jazyku. Problémom neboli ani pohybové aktivity. Úlohy plnili v príjemnej  atmosfére karnevalového ducha pod vedením žiakov 3. a 4. ročníka. Slávnosť sme ukončili veľkým potleskom a po slávnostnom sľube  boli prváci pasovaní do Cechu školáckeho. Stali sa ozajstnými žiakmi našej školy. 

 • Planetárium v našej škole

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Planetárium v našej škole.

 • Lyžiarsky výcvik - Šachtičky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky výcvik - Šachtičky.

 • Korčuľovali sme sa

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Korčuľovali sme sa.

  Žiaci 1. – 4. ročníka absolvovali hodiny telesnej výchovy zážitkovou formou na ľadovej ploche. Využili sme hodiny telesnej výchovy práve na korčuľovanie.

  Naším cieľom bolo to, aby sa žiaci začiatočníci naučili korčuľovať a žiaci, ktorí už ovládajú techniku korčuľovania, aby sa zdokonalili. Naši mladší žiaci  mali radosť z pohybu, na tvárach im žiarila dobrá nálada. Ich úsmevy hovorili za všetko. 

  Hlad sme zahnali chutnými pampúšikmi i pizzou.Mňam.

 • Sladká pomoc

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Sladká pomoc.

  Na besede "SLADKÁ POMOC" sme sa  dozvedeli o ťažkom živote svojich rovesníkov v afrických krajinách i o tom, ako týmto deťom poskytujú pomoc rôzne dobročinné organizácie.Jednou z foriem pomoci je aj akcia SLADKÁ POMOC. Prostredníctvom nej si deti môžu kúpiť kvalitnú čokoládu vyrobenú na Slovensku a tak podporiť misijnú pomoc pre africké deti. 

  Našich žiakov táto téma veľmi zaujala. Čokoládky sú ozaj výborné, ochutnali sme ich a plánujeme si ich ešte u p. uč. Hrabajovej zakúpiť. /cena - 50 centov/. 

 • Úcta k starším

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Úcta k starším.

  OKTÓBER – mesiac úcty k starším                                                                            

  Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek  je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,          podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.                                                                                                                                                                                                Človek je krásny vtedy, keď ho majú ľudia radi.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Deti ZŠ s MŠ v Priechode.

 • Roľnícke družstvo v Selciach

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Roľnícke družstvo v Selciach.

 • Aktivity - Hovorme o jedle

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Dnešné aktivity.

  Aj tento šk. rok sme sa zapojili do súťaže HOVORME O JEDLE. Z vyhlásených denných tém sme si vybrali 2 témy -  Sezónnosť a regionalita potravín a  Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek. Postupne sme zrealizovali  súťažno-vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu.

  Už len šup-šup všetky aktivity spracovaľ, vytvoriľ súťažný príspevok /prezentácia + metodický list/ a všetko poslať do súťaže. Držte palce ...

 • Pri Gabkovi ...

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pri Gabkovi ....

 • Deň jablka

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň jablka.

  Z prinesených receptov a jabĺk sme  upiekli jablčník. Ozaj sa nám vydaril, veď z dvoch plechov ostali len omrvinky. Na "porajbané" prsty sme už zabudli, chystáme sa "otestovať" ďalší recept. 

 • Mliekareň Selce

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Mliekareň Selce.

  Mlieko a mliečne výrobky majú vo výžive človeka jedno z kľúčových postavení. Mlieko je najkompletnejšou a najplnohodnotnejšou potravinou podporujúcou zdravie.  

  Preto sme navštívili mliekareň v Selciach, kde sme získali mnoho informácií o výrobe jogurtov. 

 • Turčianske Teplice

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Turčianske Teplice.

  Naše kroky viedli do Turčianskych Teplíc na dopravné ihrisko. Hlavným dôvodom  návštevy bolo skvalitnenie dopravnej výchovy, aby si žiaci osvojili teoretické poznatky z oblasti dopravy, značiek, predpisov cestnej premávky. Obľúbenou aktivitou sa stala jazda na bicykloch, štvorkolkách  a kolobežkách na pripravenej ceste s dopravnými značkami. Veríme, že sprostredkovaním návštevy dopravného ihriska sme mohli pridať deťom ďalšiu životnú hodnotu: naučiť sa, overiť si, zdokonaliť si svoje nadobudnuté vedomosti v oblasti dopravnej výchovy priamo na reálnych modelových situáciách vytvorených na dopravnom ihrisku.

 • OŽAZ

  Do fotogalérie bol pridaný nový album OŽAZ.

  Ochrana života a zdravia sa v našej škole realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier, cvičení v prírode a účelových cvičení. 

  Témy:

  • riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,

  • zdravotná príprava - prvá pomoc pri drobných poraneniach,

  • pohyb a pobyt v prírode.

 • Oznam o začiatku nového školského roka

  Nastal čas, aby sme otvorili nový školský rok 2021/2022. Stane sa tak 2. septembra 2021 o 8.30 hod. pred budovou školy. Prváčikovia nech si prinesú školské tašky, ostatné deti nemusia. V tento deň nebude ani školský klub, ani obedy. Riadne vyučovanie začneme v piatok 3. 9. 2021. V priebehu dní štvrtok (do 12.30 hod.) a v piatok do 15.30 hod. si rodičia vyzdvihnú kloktacie testy, ku ktorým priložíme informačný leták. V pondelok prinesú do školy odobraté vzorky, aby sme ich mohli následe zaregistrovať a odoslať. Prajem ešte príjemné voľné dni.

  Ďakujem všetkým rodičom, ktorí v čase prázdnin pokosili a pohrabali areál školy a ešte sa chystajú pomôcť a uroiť to, čo bude potrebné. Ešte raz ďakujem. J. Kmeťová

 • Týždeň v LŠ

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň v LŠ.

  So svojimi skúsenosťami sa s nami podelili psovodi, záchranári, hasič - p. Dzúrik. Pozreli sme si vystúpenie šermiarov, malých psíkov, sokoliarov. Zúčastnili sme sa športových i vedomostných súťaží - "rýchle nohy, bystrá hlava", trošku sme relaxovali v tvorivej dielničke. Samozrejme, nemohla chýbať pizza či nanuky od uja Homolu, Všetkým, ktorí nám spríjemnili dni v LŠ, srdečne  ĎAKUJEME.

 • Letná škola 2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Letná škola 2021.

  Odštartovali sme LETNÚ ŠKOLU plnú očakávania a zážitkov.

  1. deň - návšteva B. Bystrice -  múzeum - Matejov dom, ochutnali sme zmrzlinu, no snáď najväčšiu radosť prejavili deti pri vstupe do obchodu Dráčik.

  2. deň - Slovenská Ľupča.

 • Selce - píla

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Selce - píla.

 • Rozlúčka so štvrtáčkami

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka so štvrtáčkami.

  Ďakujeme žiačkam 4. ročníka za milé slová, nádherný program, občerstvenie. 

 • Talenty školy

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Talenty školy.

  Deň plný prekvapení - úžasné

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Priechod č. 179
  Priechod č. 179
 • +421 x 48 4189165

Fotogaléria